Társasházak közös képviselete+ Kiadó lakások + Eladó lakások = LIDAR HOME

A LIDAR Home Bt. - régi nevén LIDAR Kft. - 2001-ben alakult az akkor még formálódó ingatlan piac  és az országunkban vásárló külföldi tulajdonosok  igényei alapján.
Igy indulásunkkor kizárólag a lakások kezelését végeztük. Ez bővült ki a kis szállodák, majd a társasházak kezelésével.
A LIDAR HOME a rábízott társasházak közös képviseletét szakértelemmel, naprakészen ellátja.
Az elmúlt esztendőkben folyamatosan fejlesztettük a céget és a felmerülő aktuális igények szerint alakítottuk ki az egyes eljárásokat, technikákat.
Csapatunkat 3 fő állandó munkatárs alkotja.
Ingatlankezelő referens: Bihari Tamás OKJ oklevél száma:  PTC007653.
Egyes feladatrészek ellátását - jogi képviselet, könyvvizsgálat, adó és társadalombiztosítási ügyintézés, műszaki ellenőri tevékenység – szerződéses partnereink látják el hosszabb ideje. Szerződéses partnereink az adott szakterületnek megfelelő végzettséggel rendelkeznek.
Szolgáltatásainkról röviden, a teljesség igénye nélkül:
•             Megtartjuk az éves elszámoló közgyűlést, melyre elkészítjük tulajdonosok pénzügyi egyenlegét, a következő pénzügyi időszak költségvetés tervezetét, és az előző év pénzügyi elszámolását.
•             Kezeljük a társasház bankszámláit a közgyűlés erről szóló határozatának értelmében.
•             Könyveljük és nyilvántartjuk a tulajdonosi befizetéseket.
•             Kiemelt feladatunknak tekintjük a közös költség hátralékok behajtását. A kétszeri közös képviselői egyenlegközlés és felszólítás után következik az ügyvédi fizetési felszólítás, majd bírósági fizetési meghagyás. Ha nem történik befizetés ennek hatására sem, vagy tulajdonos ellentmond a fizetési meghagyásnak és perré alakul az ügy, úgy vagy bírósági ítélet, vagy behajtás következik jogerőre emelkedő fizetési meghagyásra. A végső lépés a jelzálogteher bejegyeztetése, majd ennek végrehajtatása. Ezekben az ügyekben irodánk együttműködik egy erre a területre specializálódott ügyvéddel, aki biztosítja működésünk jogi hátterét is.
•             Elkészítjük, és indítjuk kezelt házainkat az évente sorra kerülő, a kerületi önkormányzatok által kiírt rehabilitációs pályázatokon.
•             Végezzük a házak üzemeltetését, a nem élet- és lakhatást gátló javítások kivételével bekérjük az adott munkára szóló vállalkozói árajánlatokat, azokat a Számvizsgáló Bizottsággal, vagy a közgyűléssel egyeztetve értékeljük és kiválasztjuk a kivitelezőt. Igazoljuk az elvégzett munkák mennyiségét és minőségét.
•             Gyakoroljuk a munkáltatói jogokat a közgyűlési határozat értelmében, a lakóház alkalmazottjai felett (ha van alkalmazott)
•             Gondoskodunk a bérleti díjak kiszámlázásáról, azok beszedéséről, az adóügyek intézéséről.
•             Újonnan épült házainknál érvényesítjük a közös tulajdonú részek garanciális igényeit.
Ehhez rendelkezünk belvárosi irodával, ügyfélszolgálattal a hét három napján ahol ügyfélszolgálati időben fogadjuk a bejelentéseket.
Jelenleg rendelkezünk mobil telefonnal, honlappal, virtuális elérhetőséggel ( skype, viber, WatsApp-al, és e-mail).
Tervezett fejlesztésünk, hogy Megbízóink az interneten keresztül is hozzáférnek társasházuk legfrissebb híreihez, dokumentumaihoz (alapító okirat, jegyzőkönyvek, hirdetmények) valamint saját egyéni folyószámlájukhoz
Minden munkahely számítógéppel és az adott munkanemnek megfelelő - részben vásárolt általános használatú, részben saját igényeink szerint fejlesztett speciális – szoftverekkel szereltük fel, így a feladatok hatékony megoldásához szükséges technikai, kommunikációs eszközök birtokában végezhetik munkájukat.
A szolgáltatóknál direkt online felülettel rendelkezünk.
Számviteli és analitikus nyilvántartásaink - könyvelés, tulajdonosi folyószámlák, pénztár, szállítói-vevői számlák, energia és közműnyilvántartások, stb. – számítógépes programmal működnek, elszámolásaink rendszeresen ellenőrizhetőek és megfelelnek az adott nyilvántartásra érvényes adó- és egyéb jogszabályoknak.
Csapatunk eltökélt szándéka, hogy a folyamatos fejlesztések mellett felhasználva a tradicionális szakmai tapasztalatokat is egyenletes, megbízható és jó minőségű szolgáltatásaival biztosítsa a tulajdonosok ingatlanhoz fűződő érdekeinek érvényesülését, a közösség közös érdekeinek képviseletét.

BÍZZON MEG VAGY BÍZZA RÁNK, MERT BÍZHAT BENNÜNK.